top of page

Yazılar

Makale

Özdemir, A. D., Zeren Gülersoy, N. (2010) İstanbul’da yeni yerleşme alanlarının Yeni Şehircilik Akımına göre değerlendirilmesi

itü dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:5, Sayı:2, Kısım:2, 209-221

Bildiri

Özdemir, A. D., Henden Solt, H.B.  (2022) The Place and Importance of Circular City as a Sustainable City Approach.  III. International Urban Research Congress (UKASS 2022). Aksaray University, November 21-22, 2022. Aksaray/Turkey

Özdemir, A. D.  (2022) New Approaches in Design of Space in its Relationship to Waste. 30th Urban Design and Implementations Symposium, Future of Urban Design + Urban Design of Future. MSGSU, 25-27 May 2022. Istanbul/Turkey

Henden Solt, H.B., Özdemir, A. D. (2022) Kent planlamada çocuk dostu kentler ve Kadıköy’de çocuk olmak.  

International European Congress on Social Sciences - VII, Nisan 2022. Antalya, Türkiye.

Özdemir, A. D., Henden Solt, H.B. (2022) Dünya genelinde çöp sorunlarının çözümleri üzerine bir değerlendirme

International European Congress on Social Sciences - VII, Nisan 2022. Antalya, Türkiye.  

Özdemir, A. D., Henden Solt, H.B. (2021) Kentsel hizmet olarak çöp yönetiminin yeri ve önemi

4. Uluslararası Avrupa Disiplinler Arası Araştırmalar Kongresi, Ağustos 2021. Varsova / Polonya 

Özdemir, A. D., Henden Solt, H.B. (2021)  Küresel Çöp Sorunu

XIV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, Mayıs 2021. Plovdiv / Bulgaristan

Özdemir, A. D. (2010) Suburban transformation and new urbanism: The evaluation of new settlement areas in Istanbul according to the New Urbanism movement. Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges. IPHS Conference 2010, Istanbul.

Gencer, E., Henden, H.B., Özdemir, A. D. Farklı ve Uygulanabilir Bir Kentsel Koruma ve Geliştirme Modeli: Fener.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Koruma ve Yenileme Sempozyumu, Nisan 1995, İstanbul.

Kitap Bölümü 

Olgun, İ., Manco, T. K., Turgut, E., Altıner, D., Özyurt, M., Özdemir, A.D., Seçkin, S. (2017) Kentsel Mekansal Standartların Geliştirilmesi

T.C. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Yayını. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. İrkilmek 

Blog Yazısı

Özdemir, A. D. Michael Sorkin’in Ardından

Tasarım Rehberleri

Yayınlanmış Sunumlar

Özdemir, A.D. (2022) New Approaches in Design of Space in its Relationship to Waste

Mimar Sinan Fine Arts University, 30th Urban Design and Implementations Symposium, The Future of Urban Design + Urban Design of Future. 25-27 May 2022

Özdemir, A.D. (2021) Kriz Sonrası Kentleşmeyi Yeniden Düşünmek: Dijitalleşme, Kırsala Dönüş ve Atık Yönetimi Üzerine Tartışmalar. Istanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü. 16 Mart 2021

Seminerler

Özdemir, A. D. (2021) Mekan ve Insan Etkileşiminde Afet: Sürdürülebilir Çevre ve Insan Davranışı. 

Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı, Kentsel Mekan ve Insan Faktörü Dersi. Aralık 2021

Özdemir, A. D. (2019) New York Kenti Çöp Yönetimi

Mimar Sinan Üniversitesi, Kentsel Tasarım Programı Eko Kentler Yüksek Lisan Dersi. Kasım 2019

Özdemir, A. D. (2019) New York Kenti Çöp Yönetimi

Mimar Sinan Üniversitesi, Kentsel Tasarım Programı Eko Kentler Yüksek Lisans Dersi. Mart 2019 

Özdemir, A. D. (2016) Wasteless

New Jersey Institute of Technology, School of Art + Design 

Reuse and Renewal: The Second Life of the Making in Century 21st. April 2016

bottom of page