top of page

Mesleki Eğitim 

Şehir Planlama eğitiminin temeli kentlerin canlı birer organizma oldugunun anlaşılmasıdır. Dinamik, sürekli değişen yaşayan organizmalar. Bir şehir plancısı olarak beni en çok hayrete düşüren de budur. Her kentin zihni, ruhu ve bedeni vardır. Tıpkı insan gibi. Ve insan olmadan kent olmaz. Kent ve insan arasındaki bu bağı düzenlemektir aslında şehir plancılığı. Kentleri planlamak ve tasarlamak üzere eğitimimi doktora seviyesine kadar getirirken ve hatta üstüne bir master daha yaparken bu bağın ne kadar muhteşem olduğunu, ve mesleğimin ne kadar kapsamlı oldugunu her seferinde yeniden keşfettim. 

 

Lisans eğitimi süresince kentlerin tasarım ölçeği çok ilgimi çektiği için yüksek lisans tezinde kentsel koruma ve kentsel tasarım ilişkisi; doktora tezi olarak kentsel tasarımda çağdaş yaklaşımlar ve yeni sehircilik akiminin Turkiye’deki etkileri konusunda çalıştım. 

 

City College of New York’ta Kentsel Tasarım master programını tamamladıktan sonra ise çalısmalarım sürdürülebilir ve kendine yeterli kentler konusuna odaklandı. Güncel olarak kentlerde çöpün sıfırlanması üzerinde çalısmalarımı devam ettiriyorum. 

bottom of page